วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทุ่มแบนดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16-17 กันยายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สกร.อำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สกร.จ.สมุทรสาคร จัดอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน. สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา มีทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นอาสาสมัคร กศน.

วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read More